شرکت سیمان کردستان
راهنمای نصب وب اپلیکیشن IOS

۱- روی دکمه(share) کلیک کنید.

در منو باز شده روی دکمه

Add to Home Screen

کلیک کنید.

شرکت سیمان کردستان

شروع